יחסים ותקשורת

חלק מרכזי בחזון אותו אנו מנסים לממש במרכז גרנות הוא שיפור היחסים והתקשורת בין האזרחים בישראל. על פי תפיסתנו, אחת הבעיות המרכזיות הקיימות כיום בחברה בישראל הוא השיח החברתי, אשר מלווה בדפוסים של תקשורת מפלגת, אלימה, הכוללת חוסר הקשבה לאחר. דפוסי תקשורת אלה קיימים בכל רבדי החברה, בין קבוצות אוכלוסייה שונות ולעיתים גם בתוך קבוצה חברתית מסוימת. התקשורת החברתית והבעיות הקיימות בה בישראל משפיעות על ממדים רבים ושונים של החברה, מחלחלת גם לבני הנוער ומשפיעה על האווירה כללית הנוצרת בסביבה המקומית, בקהילה, ובסופו של דבר בחברה כולה.

יחסים ותקשורת

אחת ממטרתנו החשובות במרכז גרנות היא לפעול למען שינוי דפוסי השיח החברתי. שינוי זה עשוי להתרחש כבר מדיאלוג פורה בין שני אנשים בקהילה הבאים מרקעים, מעמדות וקבוצות אוכלוסיה שונות, ומדיאלוג מוצלח ביניהם עשוי להתרחב לקבוצות אזרחים רבות יותר, לקהילות שונות ולהשפיע על החברה בכללותה.

חטיבת היחסים והתקשורת במרכז גרנות אחראית על קיום סדנאות, ימי עיון, פרסום מאמרים בכתבי עת והפצת מידע בנושאי יחסים ותקשורת בחברה, שיפור השיח החברתי, עצות וקווים כללים בעזרתם ניתן לפתח באופן הדרגתי שיח קשוב יותר, מכיל יותר, סובלני יותר ובעיקר פתוח יותר לאחר. קבלת דעות שונות, רעיונות ותפיסות של האחר וקבלת האפשרות לתקשורת למרות פערים אידיאולוגיים, היא המפתח לשינוי התקשורתי אותו אנו מנסים לקדם בחברה בישראל.

חלק מתחומי אחריותה של חטיבת היחסים והתקשורת של המרכז הם לפרסם באופן שוטף ובמשך השנה כולה מאמרים, כתבות וטורי דעה שונים אשר בבסיסם עומד הרעיון של שיח חברתי משתף, מבין, סובלני ומקבל את האחר. המידע אותו יוצרת ומפרסמת החטיבה עוסק בנושאים המרכזיים והבוערים ביותר בחברה הישראלית, החל מחילוקי דעות בנושאי דת ומדינה, דרך פערים כלכליים, אי שוויון ואפליה הקיימת בין מגזרים שונים בחברה, ועד לתחומי חינוך, הוראה ותקשורת מסוגים שונים. במסגרת החטיבה פועלים אנשי תקשורת, אנשי חינוך ומטפלים, אשר שיפור איכות השיח, היחסים והתקשורת בחברה הוא במרכז תחום עיסוקם. מטרותיה של החטיבה היא לקדם את איכות התקשורת והיחסים בין האזרחים בחברה בישראל כולה.

מטרותיה של חטיבת יחסים ותקשורת הן שינוי השיח החברתי האלים וקידום איכות התקשורת והיחסים בין האזרחים בחברה בישראל כולה.