מקרים מיוחדים

חזון מרכז גרנות הוא לקדם את הפן החברתי בישראל, בתחומים רבים כגון דאגה לנוער ולדור העתיד, הכשרת מטפלים לתחומים שונים בקהילה, עידוד אחריות חברתית, קידום השיח התקשורתי, היחסים והתקשורת בישראל, וקידום אהבה וקיומן של מערכות יחסים זוגיות. כל תחומים אלה נכללים תחת החטיבות השונות במרכז גרנות, אשר כל אחת מהן אחראית על אחד מהתחומים המפורטים. התפיסה הכוללת של מרכז גרנות היא קידום החברה בישראל, הפצה והרחבה של החזון לחברה טובה יותר, בריאה יותר וסובלנית יותר.

מקרים מיוחדים

פרט לתחומי הפעילות הנכללות תחת החטיבות השונות במרכז, קיימת במרכז גרנות גם חטיבה האחראית על מקרים מיוחדים. אנו מסייעים, תומכים ומטפלים במקרים שונים ומיוחדים המתרחשים לאזרחים בחברה ופנו אלינו או שהגענו אליהם דרך גורם שלישי, ולא קיבלו מענה וסיוע דרך רשויות אחרות או באמצעות גורמים אחרים אליהם פנו.

בעיקר, אנו מסייעים ונותנים מענה למשפחות הנמצאות במצוקה כלכלית. משפחות שהתדרדרו לעוני ומחסור הזקוקים לקבלת פתרון מיידי. לדוגמא, אנו מסייעים למשפחות אשר נקלעו למשברים אישיים קשים או כלכליים, לאמהות חד הוריות שאינן מקבלות מזונות, לנשים מוכות, אנחנו מסייעים בהענקת קורת גג באופן זמני למשפחות הנמצאות בסכנת פינוי לרחוב, ועוד מקרים רבים. כל מקרה המגיע אלינו ואנו מוצאים לנכון כי נגרם לאדם עוול על ידי גורם שאינו באשמתו, בשליטתו, או מסוגל להיפתר על ידו באופן אישי, אנו מסייעים במציאת וביישום פתרון מהיר ומיידי. כל המקרים המטופלים על ידינו מטופלים הנחישות ורגישות, תוך שמירה על סודיות הפונים לסיוע.

על מנת לסייע ולתמוך במצבים מסוג זה או מקרים מיוחדים ראינו לנכון במרכז גרנות להקים חטיבה מיוחדת האחראית על הטיפול והסיוע במצבים אלה, שאינם נמנים עם הפעילות השגרתית אותה אנו מבצעים במרכז. לכל מקרה מיוחד מסוג זה אנו ממנים אנשים האחראיים על מציאת פתרון מהיר והולם, מקדישים לכך מחשבה, זמן ומשאבים, ומוציאים את האדם מהמצב הקשה אליו הוא נקלע. לצורך כך אנו נעזרים הן באנשי מקצוע בתחומים הרלוונטיים והן במתנדבים שתפקידם הבלעדי הוא לסייע במציאת הפתרון המתאים למצבים המיוחדים והבלתי שגרתיים מולם אנו ניצבים.

לכל מקרה מיוחד, אנו ממנים אנשים האחראיים על מציאת פתרון מהיר והולם, ומוציאים את האדם מהמצב הקשה אליו הוא נקלע תוך שמירת סודיות מלאה