אחריות חברתית

חזון מרכז גרנות הוא לקדם חברה בריאה יותר וסובלנית יותר בישראל. חזון המרכז כולל דרכים וכיוונים מעשיים לקידום אחריות חברתית ותהליכים חברתיים חשובים כגון הקשבה ואמפתיה בין חלקים שונים בחברה, גישור על פערים חברתיים וקונפליקטים, עידוד תקשורת בדרכים לא אלימות ומציאת נתיבים חדשים ומקוריים לשיתוף פעולה, יוזמות חברתיים ופעילות קהילתית.

אחריות חברתית

לצורך קידום ופיתוח החזון הוקמה במסגרת מרכז גרנות חטיבת אחריות חברתית, שתפקידה ליזום ולקדם את פעילות כלל האזרחים בקהילה למען הפצת החזון הכולל של המרכז, ולקידום חברה טובה יותר בישראל. חטיבת אחריות חברתית מעודדת ומעניקה תעודות הוקרה ותווי אחריות חברתית למרכזים, עמותות, ארגונים או אנשים פרטיים אשר לוקחים חלק בפעילותו של מרכז גרנות, מסייעים, תומכים, יוזמים ומעניקים מעצמם למען קידומה של החברה בישראל.

כחלק מפעילות החטיבה אנו יוזמים ומארגנים תחרויות, פעילויות וימי ספורט חברתיים בהשתתפות ילדים ובני נוער ממקומות רבים בארץ, במסגרתם אנו מעניקים מתנות, תגמולים ותמריצים שונים לגופים אשר פעילותם עולה בקנה אחד עם פעילותו וחזונו של המרכז. השינוי החברתי בישראל, שהוא לב ליבה של פעילותו של מרכז גרנות, מועצם על ידי אזרחים פרטיים, ארגונים או חברות המשלבות את העשייה החברתית כחלק אינטגרלי מפעילותן, ועל מנת לתמוך ולעודד פעילות זו אנו מעניקים את תעודות ההוקרה ואת תווי אחריות חברתית לגופים או אנשים פרטיים הראויים לכך.

השאיפה ליזום ולקיים תחרויות וימי פעילות בקרב בני נוער ובמסגרתם להעניק את המתנות אותן בוחר המרכז להעניק מיועדת לשלב את תחום העשייה החברתית של בני הנוער עם הפעילות החברתית מכל גווניה ומרכיביה של החברה. הפעילים החברתיים המעצימים את התרחשותו של השינוי החברתי בישראל הם הגורמים המובילים למען חברה הוגנת, טובה ובריאה יותר ואנו במרכז גרנות מנסים לעודד ולקדם כל יוזמות חברתיות לשיפור פניה של החברה.

השילוב בין פעילות חברתית של גופים וארגונים בישראל, אשר גם אם הם עוסקים בפעילות עסקית מצליחים למצוא את המשאבים ולהעמיד בראש סדר עדיפויותיהם את הפן החברתי, לבין פעילותם של בני נוער מקבוצות אוכלוסייה שונות בארץ, הוא המגדיר לדעתנו את המושג אחריות חברתית.

הפעילים החברתיים המעצימים את התרחשותו של השינוי החברתי בישראל הם הגורמים המובילים למען חברה הוגנת